Vaktliste

Vaktlister sendes på mail fra Jevnaker Motorklubb til de som er satt opp, publiseres her etterhvert!

Alle voksne medlemmer i klubben vil på ett eller annet tidspunkt bli satt opp på vakt i kiosk, dersom de ikke er sikkerhetsledere. Vi oppfordrer flere til å ta sikkerhetslederkurs så vi kan holde åpent de dagene vi skal framover 🙂

Husk at det er ditt eget ansvar å ta kontakt med andre på lista og ev bytte dersom oppsatt tid ikke passer, samt melde fra om byttet til oss (se kontaktinfo på utsendt liste)!